Hudba v kontextu multimédií

Rešerše z textu:
Martin Flašar: Hudba v kontextu multimédií

Autor: Ondřej Soldán
29. prosince 2012

 

Multimédia jsou přirozenější nežli média izolovaná. Tento problém z podstaty odpadá u tezí Marshalla McLuhana a W. J. T. Mitchella, kteří mají za to, že veškerá média jsou multimédii. K multimédiím můžeme přidělit historickou nebo jednu ze dvou technologických definic.

Historická definice

Sleduje vývojovou linii. Již Aristoteles se zmiňuje o multimédiích. V průběhu dějin se objevuje také propojení barvy a tónů. I tento vztah zažívá proměny, variace a inovace napříč dobou. Během renesance nastává odklon od diváka či posluchače a těžiště pozornosti se přesouvá na samotné dílo.

V některých publikacích se o multimédiích začíná mluvit až s příchodem Richarda Wagnera a jeho „Gesamtkunstwerk“. U Wagnera je zřejmý odkaz na antické divadlo. Kromě Wagnerových děl nacházíme tuto širokou syntézu umění i u děl Franze Liszta.

Další pokusy (syntetizování zvuku a barev) byly uskutečněny i Alexanderem Skrbjabinem okolo roku 1911. Avšak onu syntézu umění a uměleckých forem podporovali nebo se jí věnovali i jiní. A nebylo jich málo. Například ještě v textu zmíněný Alexander László, futuristé z Itálie, Iannis Xenakis a to vskutku nejsou všichni. Sdružení „Der Blaue Reiter“ proti překonaným formám umění vzniklo v Mnichově roku 1911.

Manifest zvuků, hluků a  vůní (1913)

  1. Ticho je statické a zvuky, hluky a pachy jsou dynamické.
  2. Zvuky, hluky a vůně jsou jen různými formami a intenzitami vibrací.
  3. Každý sled zvuků, hluků a vůní působí na mysl mozaikou forem a barev.“[1]

Teoretická definice multimédií

Primárně se tato definice zaměřuje na digitální média. Tato teoretická definice se právě rozděluje do prostoru digitálních médií a do prostoru umění. Stanley Gibb rozlišuje v oblasti umění 3 druhy vztahů: multimédia, mixed-media, intermedia. Smíchanou definici jak technického tak uměleckého směru nabízí Packer a Jordan.

Jay Lemke nabízí sémiotiku jako nástroj na zkoumání multimédií. Je to jistá možnost kritické teorie multimédií. I ta má však jako vše problémové úseky.

Zdroj:

FLAŠAR, Martin. Hudba v kontextu multimédií. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 25-42.

[1] FLAŠAR, Martin. Hudba v kontextu multimédií. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011, S 33.

ondrejsoldan Written by:

Be First to Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *