Zásady ochrany osobních údajů pro ondrejsoldan.cz

Úvod

Vítejte na ondrejsoldan.cz. Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás důležité. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaké jsou vaše možnosti.

Jaké informace shromažďujeme

Můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a jakékoli další informace, které nám poskytnete při registraci, vyplnění formuláře nebo prostřednictvím interakce na našem webu.

Jak používáme vaše informace

Vaše informace používáme k poskytování, zlepšování a personalizaci našich služeb, ke komunikaci s vámi ohledně vašich dotazů, a k ochraně našeho webu před podvody a nezákonnou činností.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Také můžete vznést námitky proti zpracování vašich údajů a požadovat jejich přenositelnost.

Zabezpečení údajů

Přijímáme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení vašich osobních údajů.

Změny zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být občas aktualizovány. O změnách vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu nebo e-mailem.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na: andysoldan@gmail.com.

Datum účinnosti: 1.8.2022