Co je to SWOT analýza + příklady

Co je to SWOT analýza + příklady

Co je to SWOT analýza? SWOT analýza je jedním z klíčových nástrojů, které pomáhají firmám analyzovat jejich vnitřní a vnější prostředí. Tato analýza umožňuje identifikovat silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s konkrétním projektem nebo oblastí podnikání. V rámci marketingu je SWOT analýza neocenitelným prvkem pro vytvoření efektivní marketingové…

3 marketingové profese, které ChatGPT nejvíc ovlivní?

3 marketingové profese, které ChatGPT nejvíc ovlivní?

Marketing se jako oblast trhu stále více digitalizuje a personalizuje. Digitalizace a personalizace jsou dva trendy, které vedou k rostoucímu využívání technologií v oblasti marketingu. Tento vývoj umožňuje marketingovým profesionálům získat hlubší a přesnější poznatky o zákaznících a jejich preferencích. Díky těmto novým technologiím mohou marketingoví týmy lépe cílit své kampaně a vytvářet relevantnější obsah…