Marketingový mix

Marketingový mix

Co je to marketingový mix? Marketingový mix je strategický nástroj, který firmy a jejich markeťáci využívají k optimalizaci svých aktivit a dosažení co nejlepších nejen marketingových výsledků na trhu. Tento koncept byl poprvé představen Neil Bordenem v 50. letech 20. století a později zjednodušen E. Jerome McCarthy na známou formulaci 4P: Produkt, Cena, Místo a…