Co je to online marketing?

Co je to online marketing?

Co je to online marketing, internetový marketing, digitální marketing? To je oč tu dnes půjde. Online marketing je široký pojem, který zahrnuje veškeré marketingové aktivity prováděné online s cílem propagovat značky, produkty a služby. V digitální éře se online marketing stal nezbytnou součástí marketingové strategie každé firmy, neboť většina spotřebitelů tráví čas online, ať už…

Co jsou SMART cíle: Metoda + příklady

Co jsou SMART cíle: Metoda + příklady

Jako člověk, který se snaží zlepšovat jsem neustále v procesu definování a přehodnocování cílů. Jak si je správně nastavit, aby nedošlo k frustraci nebo nebyly cíle naopak příliš nízko? Nejen k tomu mi slouží metoda definování cílů, která se skrývá pod zkratkou SMART. Pomocí SMART metody dělám z nejasných přání konkrétní, měřitelné a dosažitelné mety….

Jak dělat obsahový marketing v B2B?

Jak dělat obsahový marketing v B2B?

Obsahový marketing je součástí B2B marketingové strategie. Úspěšný obsahový marketing v B2B umožňuje budovat silné vztahy s klienty, zvyšovat povědomí o značce a podporovat obchodní cíle. Dnes se podívám na kroky, které je třeba podniknout pro úspěšný obsahový marketing a na to, jak vyvíjet strategie, které rezonují s vaším publikem. Definování cílové skupiny Persona kupujícího…

Proč obsahový marketing?

Proč obsahový marketing?

Content marketing neboli obsahový marketing je marketingová technika, která se zaměřuje na vytváření a sdílení cenného obsahu. Abychom lépe oslovili svou cílovou skupinu, je nutné vědět čím tato skupina tzv. žije. Klíčem je obsah, který nám pomůže splnit naše marketingové cíle a zároveň přináší hodnotu recipientům našich obsahů. Pokud se ponoříte do světa obsahového marketingu,…