Co je to SWOT analýza + příklady

Co je to SWOT analýza + příklady

Co je to SWOT analýza? SWOT analýza je jedním z klíčových nástrojů, které pomáhají firmám analyzovat jejich vnitřní a vnější prostředí. Tato analýza umožňuje identifikovat silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s konkrétním projektem nebo oblastí podnikání. V rámci marketingu je SWOT analýza neocenitelným prvkem pro vytvoření efektivní marketingové…