Masters of B2B Marketing - grafika

Masters of B2B Marketing

B2B odvětví se neustále rozvíjí a s ním roste význam B2B marketingu. Dosud však chyběla marketingová soutěž, která by ocenila a oslavila vynikající projekty v tomto specifickém odvětví. Ale to se nyní mění. S radostí představujeme novou marketingovou soutěž zaměřenou na B2B segment – Masters of B2B Marketing.

Soutěžní kategorie

B2B marketingová kampaň roku 2023

Reflektuje a oceňuje výjimečné úspěchy v rámci B2B marketingového segmentu za časové období 2022-2023. Soutěžící mají možnost podat přihlášku do některé z těchto
subkategorií: Efektivní kampaň, Kreativní kampaň a Brandový projekt.

Efektivní kampaň

Kategorie je primárně zaměřena na aktivity, které směřují k generování poptávky. To zahrnuje strategie a metody jak z oblasti inboundového, tak outboundového marketingu. Tento cíl platí jak pro nové, tak pro stávající zákazníky.

Předložené přihlášky by měly pečlivě rozvést spojení mezi strategií a komunikačními kanály, aby vytvořily harmonický projekt. Současně by měly jasně a podrobně vysvětlit roli použitých technologií a technik při přeměně potenciálních zákazníků na kvalifikované.

Neméně důležitou součástí je prezentace údajů o konverzních poměrech a také podrobnosti o dosažených vlivech a výsledcích kampaně, pokud takové informace jsou dostupné.

Kreativní kampaň

Do této kategorie by měly být přihlášeny projekty akcentující kreativní práci, která slouží k efektivnímu předání sdělení, nezávisle na tom, jaký médium nebo komunikační kanál je používán. Předložené projekty by měly pečlivě popisovat proces a vývoj kreativního řešení kampaně, stejně jako způsob, jakým bylo toto řešení realizováno přes různá média a marketingové kanály. Důležitým aspektem je také zdůraznění schopnosti projektu integrovat různé komunikační prvky, včetně textových a vizuálních složek kampaně.

Brandový projekt

Komunikace je jedním z klíčových prvků pro úspěšné umístění vaší značky na trhu. V rámci této soutěže budeme hodnotit organizace, které odvážně překročily tradiční hranice při tvorbě svých marketingových kampaní. Tyto kampaně se vyznačují schopností spojit značku a spotřebitele a vytvořit plný 360stupňový zážitek pro zákazníky. Výsledkem by měly být měřitelné úspěchy v udržitelnosti a přínosu pro celkový výkon nebo ziskovost organizace.

B2B marketingový tým roku

Spolupracovali jste s někým s kým jste vytvořili ideální tým? Dejte si přihlášku na Masters of B2B Marketing! Tato kategorie je otevřena pro nominace firemních marketingových týmů, kombinovaných týmů firemního marketingu a obchodu nebo smíšených týmů zadavatele a externího dodavatele marketingových služeb, za období od roku 2022 do 2023.

Výsledky, které se předkládají, musí být měřitelné, udržitelné a přinášet skutečný přínos pro výkonnost nebo ziskovost organizace.

Tato kategorie je zaměřena na ocenění spolupráce mezi B2B marketéry, kteří se spojili za účelem dosažení společných cílů a překonávání výzev během uplynulého roku. Týmy, které skutečně dokázaly, že celek je více než součet jednotlivých částí.

Do této kategorie mohou být zařazeny marketingové týmy libovolné velikosti nebo složení. Od týmů s minimálně třemi členy působícími v rámci marketingového oddělení až po velké korporace s rozsáhlými interními týmy. Tato kategorie také zahrnuje virtuální týmy, včetně externistů a pracovníků agentur, avšak v přihlášce je třeba prokázat, že tým fungoval jako jednotný celek.

Přihlášky musí obsahovat následující informace: seznam jednotlivých členů týmu (včetně rolí, klíčových dovedností a odpovědností); hlavní cíle, které byly stanoveny pro uplynulý rok, a jak byly dosaženy; další výzvy, kterým týmy čelily; příklady spolupráce a týmové práce; reference od vedoucích týmů nebo marketingových ředitelů.

Osobnost B2B marketingu

V této kategorii oceníme excelentní provedení, řízení marketingových aktivit nebo programů interními marketéry a způsob, jakým jednotlivec předčil očekávání a zajistil, že jeho kampaň (nebo kampaně) byla úspěšná pro jeho značku a získala pozornost svého publika.

Nominace do kategorie Osobnost B2B marketingu by měly jasně demonstrovat výjimečné výsledky jednotlivce ve všech fázích plánování, provádění a řízení kampaně. Dále by měly ilustrovat, jak se jedinec vyrovnal s neočekávanými situacemi a jak je využil ve prospěch kampaně.

Jak se do Masters of B2B Marketing přihlásit?

Soutěž je otevřená pro jednotlivce i organizace. Projekty v kategoriích „B2B Marketingová kampaň roku 2023“ a „B2B Marketingový tým roku 2023“ mohou být přihlášeny, pokud byly dokončeny v období mezi lety 2022 a 2023. Nominace do kategorie „Osobnost B2B Marketingu 2023“ nejsou omezeny na konkrétní časové období.

Přihlášky a nominace jsou přijímány v určených termínech prostřednictvím online formulářů, které najdete na webových stránkách www.b2bmarketing.cz.

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězům na 1. až 3. místě se uskuteční v rámci programu B2B konference v Praze 22. 11. 2023.

Podobné příspěvky