Masters of B2B Marketing

Masters of B2B Marketing

B2B odvětví se neustále rozvíjí a s ním roste význam B2B marketingu. Dosud však chyběla marketingová soutěž, která by ocenila a oslavila vynikající projekty v tomto specifickém odvětví. Ale to se nyní mění. S radostí představujeme novou marketingovou soutěž zaměřenou na B2B segment – Masters of B2B Marketing. Soutěžní kategorie B2B marketingová kampaň roku 2023…